Nieuwe coronaregels voor ARS per 15 januari 2022

Deel dit bericht:

De rijksoverheid stelt weer een en ander open.

Alle activiteiten betreft kunst- en cultuurbeoefening (bijvoorbeeld muziek, toneel en dans) binnen en buiten is weer mogelijk. Het coronatoegangsbewijs blijft verplicht bij cultuurbeoefening binnen vanaf 18 jaar.

Naast het coronatoegangsbewijs dat verplicht blijft, is het de dringende oproep om in het gebouw mondmaskers te dragen. Ook gelden ook andere maatregelen nog steeds, zoals afstand houden, handen wassen en zoveel mogelijk ventileren, waar we inmiddels aangewend zijn geraakt.

Dat betekent voor ons dat de cursussen weer beginnen op maandag 17 januari.

Wat betreft de Galerie gelden de regels dat we op minimaal anderhalve meter, met mondkapje het geëxposeerde werk kunnen bekijken, dat we de aangegeven route volgen en dat het openingsfeestje uitgesteld wordt.

Ez vagyok én.

Deel dit bericht:

Tentoonstelling Lous Stuijfzand: “Ez vagyok én”  van 22 januari – 6 februari 2022

In het werk van Lous Stuijfzand spelen natuur, cultuur en vooral de tijd een belangrijke rol. In haar tentoonstelling van Lous Stuijfzand bij ARS, “Ez vagyok én” exposeert Lous bronzen beelden, schilderijen en werk op papier.

Lous schrijft dat de bronzen beelden in de expositie centraal zullen staan. Deze figuren maakt zij gedurende de periodes die zij regelmatig doorbrengt in het oosten van Hongarije. Op het platteland daar leeft men vooral van de akkerbouw, het landschap met riviertjes laat vaak stukken ongerepte natuur zien. Lous vindt hier inspiratie. Van natuurlijke materialen als takjes, riet en schors bouwt zij haar objecten op, om ze daarna volgens de “cire-perdue”-methode (zgn. verloren was methode) in brons te gieten.

Naast de bronzen figuren zal Lous ook schilderijen en werk op papier laten zien. Onderwerpen zijn vooral “het onderweg zijn”, de natuur, en ontmoetingen met land en bevolking.

De tentoonstelling kan, i.v.m. de huidige coronamaatregelen, helaas niet officieel worden geopend .

Coronamaatregelen per 19 december 2021

Deel dit bericht:

Van het bestuur

Lock down, Nederland 19 december 2021 05.00 uur

 

Jammer genoeg heeft de snelle verspreiding van de nieuwe variant van het covid virus de regering een nieuwe lock down doen in stellen om de verspreiding van het Omikronvirus te vertragen. Dat betekent helaas dat in elk geval tot en met 14 januari geen activiteiten in ARS kunnen worden georganiseerd.  Tot die datum zal de galerie gesloten blijven en kunnen er geen lessen  worden gegeven. Op de website van de Rijksoverheid kunt u alles gedetailleerd lezen.

Rijksoverheid.nl/corona

ARS wenst iedereen sterkte met deze bijzonder harde maatregelen. We hopen elkaar na 14 Januari in goede gezondheid te treffen. Met vereende krachten pakken we dan de draad weer op. Houd moed.

8 kunstenaars exposeren met elkaar na 9 jaar ateliergesprekken bij elkaar

Deel dit bericht:

 Groepstentoonstelling van 4 december t/m 19 december 2021

Deelnemende kunstenaars zijn: Christiaan van Tol, Eliza Kopec, Joke Elzinga, Loukie Hoos, Marlies van Boekel, Marijk Gerritsma, Renée Geurts, Rob Steenhorst.

Intensieve ateliergesprekken met elkaar voeren over elkaars en eigen kunst is voor kunstenaars niet zo vanzelfsprekend. Kunsthistoricus Michael van Hoogenhuyze bedacht met ARS een methode hiervoor en schreef er een boekje over: ‘Kunstwerken op zoek naar woorden”. De kunstenaars, die aan deze gesprekken deel hebben genomen, leerden veel over kijken naar kunst, en over de afspraken die nodig zijn om de vertrouwde en open sfeer te krijgen, die voor deze ateliergesprekken noodzakelijk zijn. Alleen op die manier kunnen de kunstwerken optimale aandacht krijgen. Aan de ateliergesprekken namen deel: Christiaan van Tol, Eliza Kopec, Joke Elzinga, Loukie Hoos, Marlies van Boekel, Marijk Gerritsma, Renée Geurts, Rob Steenhorst. De 8 deelnemende kunstenaars, allen leden van ARS, kiezen zeer verschillende uitgangspunten voor hun eigen werk; Loukie Hoos schrijft: “Mijn werk gaat over kijken, kijken naar kunst, naar elkaar of naar de wereld. Soms kijkt de wereld terug”. En Christiaan van Tol: “Als mijn schilderijen één thema hebben, dan is dat ‘spelen’ ”. Marijk Gerritsma vindt haar onderwerpen wanneer zij s’ochtends vroeg door een ‘leeg landschap’ loopt en Marlies van Boekel werkt op dit moment aan een project ‘Poëzie van het stadslandschap’. Joke Elzinga vindt haar inspiratie in ‘water’. Ook de technieken en werkwijzen van de 8 kunstenaars lopen sterk uiteen. Zo zijn er op de expositie heel diverse werken te zien: een grote collage met behang- en kledingmotieven van Renée Geurts, olieverfschilderijen van Rob Steenhorst, en driedimensionale grafische werken van Eliza Kopec.

Opening: op zondag 12 december, 16.00 uur, opent kunsthistoricus Michael van Hoogenhuyze de tentoonstelling met de presentatie van zijn boekje ‘Kunstwerken op zoek naar woorden’. Dit boekje is bij ARS te koop voor € 5.00

Coronaregels per 28 november 2021

Deel dit bericht:

Van het bestuur

Covid regels aangepast

Beste mensen,

De avond lockdown die het Kabinet gisteren heeft afgekondigd voor een periode van drie weken ingaande zondag 28 november heeft voor ARS tot gevolg dat de avondcursussen tot maandag 20 december, één week voor de kerstvakantie, geen doorgang kunnen vinden. 

Anders ligt het voor de cursussen die overdag worden gegeven en tentoonstellingen. Die kunnen ondanks de aangescherpte covid maatregelen gewoon doorgaan. Daarvoor gelden dan wel de regels die nu al van kracht zijn, dus geen toegang zonder geldige QR code, onderling voldoende afstand houden en aangevuld met vanaf maandag weer de verplichting tot het dragen van een mondkapje bij verplaatsingen binnen het lokaal of het gebouw.

Slecht nieuws voor de avondcursisten, voor de anderen gelukkig iets minder. Laten we hopen dat het hierbij blijft. Kijk voor de laatste regels in en om het gebouw van ARS Aemula onder ‘coronaregels per 6 november 2021’ hieronder.

Coronaregels per 6 november 2021

Deel dit bericht:

Bezoekers, leden, cursisten en docenten van ARS, 

Het Kabinet heeft vanwege de snel oplopende corona cijfers besloten tot aanscherpingen van de maatregelen. Dat is bekend gemaakt in de persconferentie van dinsdag 2 november. De Tweede Kamer heeft op woensdag 3 november daarover gedebatteerd.

Extra maatregelen gelden vanaf zaterdag 6 november en hebben ook effect op ARS. Daar ontkomen wij niet aan als culturele instelling waar u teken-, schilder-, grafiek- en beeldhouwlessen volgt, respectievelijk geeft.

Op de website van de overheid wordt een volledig overzicht van de corona maatregelen gegeven en bovenstaande expliciet benoemd: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor u is het volgende van toepassing:

  1. Vanaf zaterdag 6 november mag het gebouw alleen nog worden betreden als u een geldige QR code kunt laten zien op uw telefoon of op papier. Zoals bekend kunt u van zo’n code in het bezit komen als u volledig bent gevaccineerd of recent negatief bent getest.

Op verschillende sites wordt uitgelegd hoe u een QR code op uw telefoon kunt installeren. Een papieren QR code kan worden aangevraagd via https://coronacheck.nl/nl/print/

  1. Verder geldt de dringende aanbeveling om anderhalve meter afstand te houden en het voorschrift dat u bij klachten die kunnen duiden op corona thuis moet blijven. 
  2. Omdat toegang tot het gebouw alleen aan houders van een QR code is voorbehouden, is het dragen van een mondkapje in het gebouw niet verplicht.

De verscherping van de maatregelen waartoe het Kabinet heeft moeten besluiten legt een last op u en op ARS. Laten we hopen dat dit effectief zal zijn en hiertoe beperkt kan blijven. Daarbij helpt het, als iedereen zich aan de nu afgekondigde extra maatregelen houdt.

Ten overvloede: dat is een regel van de overheid, en niet een regel bedacht door ARS.

Zonder ruimte voor interpretatie. Het controleren van die code is natuurlijk een behoorlijk intensief karwei. Daarom willen wij jullie vragen om daarmee een handje te helpen, door vóór aanvang van lessen of bezoek zelf om de QR code van jullie cursisten te vragen. Daarbij heb je de CoronaCheck Scanner nodig. Dat is een app die je op je telefoon kunt installeren. Je vind de app via https://coronacheck.nl/nl/scanner.  

Mede namens Malinda, Vic en de vrijwilligers in het gebouw – en mede namens alle bezoekers die erop willen kunnen vertrouwen in een veilige omgeving te zijn hoop ik op jullie begrip en medewerking te mogen rekenen. 

Met vriendelijke groet,Het bestuur

ARS à la carte

Deel dit bericht:

ARS à la carte is de naam van een fraai doosje met 52 kunstkaarten van evenzoveel kunstenaars, allen leden van ARS.

ARS à la carte, vol prachtig uitgevoerde kunstkaarten, geeft een gevarieerd beeld van het werk van kunstenaars van ARS.

ARS à la carte is vanaf nu te koop in de galerie van ARS (Pieterskerkgracht 9a, Leiden) voor slechts €25