Wat is ARS?

Missie

Ars wil de kwaliteit van de actuele beeldende kunst in Leiden e.o. bevorderen door een ontmoetingsplaats te zijn voor beeldend kunstenaars en hun publiek, discussies te organiseren, kwaliteit uit te dragen en te tonen en de beste amateuristische kunstbeoefening te verzorgen.

Ars Aemula Naturae (“de kunst wedijvert met de natuur”) is een kunstenaarsvereniging met ongeveer 90 leden. De vereniging is opgericht in 1694 door Willem van Mieris en Carel de Moor als het ‘Leids schilder- en tekengenootschap’. Het doel was ‘beeldend kunstenaars de gelegenheid bieden zich verder te bekwamen in hun vak’ en ‘het verspreiden van kennis van beeldende kunst in Leiden en omgeving’. Beide doelen zijn nog steeds van toepassing.

Doelstellingen

  1. het verenigen van beeldend kunstenaars teneinde uitingen van beeldende kunst en de maatschappelijke waardering daarvoor in Leiden en omgeving te bevorderen;

  2. beeldend kunstenaars de gelegenheid te bieden zich verder te bekwamen in hun vak;

  3. het verspreiden van kennis van de beeldende kunst in Leiden en omgeving te bevorderen door middel van onder meer (maar niet beperkt tot) het (doen) organiseren van tentoonstellingen van leden en niet-leden;

  4. het bevorderen van de instandhouding van het pand Pieterskerkgracht 9A te Leiden en het behouden van dit pand voor de uitoefening van de voornoemde doelstelling en activiteiten van de vereniging;

en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.