Docenten

marijke bouthoorn, schilderen

www.marijkeverschoor.nl

barthel brussee, schilderen, sculptuur, animatie

www./barthelbrussee.nl

peter duivenvoorden, schilderen, tekenen

www.dewerkplaats.it >>> eigen werk

arjenne fakkel, illustratie en ontwerp

www.arjennefakkel.nl

joke elzinga, schilderen, tekenen, projecten

www.jokeelzinga.nl en http://jokeelzinga.blogspot.nl

rudolf van hees, schilderen

www.pulchri.nl/kunstenaars/rudolf-van-hees

wim hoogstraten, schilderen

www.wimhoogstraten.nl

clazien juffermans, boetseren

www.arsaemula.nl

michael van hoogenhuyze, kunsthistoricus

sylvia ten kley, potloodtekeningen, fijn naaldwerk

www.sylviatenkley.nl

saskia masselink, schilderen, tekenen, illustreren, performances, theater

www.sasmas.nl

janine melai, beeldhouwen

www.janinemelai.nl

mirèse mudde, beeldhouwen

www.miresemudde.nl

lauran van oers, schilderen, tekenen

http://home.kpn.nl/oerslfcmvan/index.htm

jacqueline petit, ruimtelijk werk

www.pp44.net

inge reisberman, video, fotograaf, schilderen

www.ingereisberman.nl

rob steenhorst, schilderen, tekenen, computer generated image.

www.robsteenhorst.nl

christiaan van tol, tekenen en schilderen

www.christiaanvantol.nl; christiaanvantol.wordpress.com

koen de vries, beeldhouwer in beweging

www.koendevries.nl, www.zelfportretalslegereenheid.nl

ricarda zielonka, schilderen, collages maken.

www.ricarda-zielonka.nl

peter zuur grafiek, tekenen, schilderen

www.peterzuur.nl