Algemene voorwaarden

2017-2018 Algemene voorwaarden
zoals vastgesteld door het bestuur op 6 maart 2017

 1. Inschrijven voor een cursus van ARS kan via de knop Inschrijven op de pagina van de betreffende cursus.

Inschrijven voor een cursus van ARS betekent dat de cursist akkoord gaat met deze algemene voorwaarden en met de cursusvormen en tarieven.

De inschrijving is onherroepelijk en geldt voor de gehele duur van de cursus, ook als de cursist zich na de start van een cursus inschrijft. Het volledige cursusgeld blijft verschuldigd, ook als de cursist door omstandigheden de cursus niet of niet volledig kan volgen, behoudens in de uitzonderingsgevallen zoals vermeld onder punt 4; restitutie cursusgeld.

In januari, halverwege het cursusseizoen, kan in overleg worden “ingestapt” in reeds lopende cursussen waar nog plaats is. Hiervoor wordt de helft van het cursusgeld in rekening gebracht.

 1. Bevestiging. De cursist ontvangt een bevestiging per email. Dit is geen garantie dat de cursus daadwerkelijk doorgaat. Uiterlijk een week voor aanvang van een cursus wordt besloten of de cursus wel of niet doorgaat. Dit hangt af van het aantal inschrijvingen. Alleen als de cursus niet doorgaat of uitgesteld wordt, krijgt de cursist een week van tevoren bericht.

 2. Cursusprijzen en betaling. De cursusprijzen in deze gids zijn inclusief btw en exclusief gebruik van allerlei materialen en modellen. Indien een cursusprijs wel inclusief bepaalde materialen en/of modellen is, dan wordt dit duidelijk vermeld. Zijn er extra kosten, zoals bijvoorbeeld bakkosten (25 euro voor een volle oven), dan betaalt u uw deel van deze kosten aan de docent. Of vraagt u als cursusgroep om een model, dan worden de modelkosten hoofdelijk omgeslagen. Wij adviseren cursisten te wachten met de aanschaf van materialen tot zeker is dat de cursus doorgaat.

De betaling van het cursusgeld geschiedt enkele weken voor aanvang van de gewenste cursus via een automatische incasso, waarvoor u bij inschrijving een machtiging heeft gegeven.

 1. Restitutie cursusgeld. De cursist kan restitutie van het cursusgeld krijgen bij

  1. annulering van de cursus wegens te weinig deelnemers.

  2. uitval van meer dan drie lessen. De cursist krijgt aan het eind van het cursusjaar restitutie van het cursusgeld voor de vervallen lessen, die het aantal van drie te boven gaan.

  3. verhuizing naar een andere gemeente dan Hazerswoude-Rijndijk, Hoogmade, Katwijk, Koudekerk aan den Rijn, Leiden, Leiderdorp, Nieuwe Wetering, Noordwijk (ZH), Oegstgeest, Oud Ade, Oude Wetering, Rijnsburg, Rijpwetering, Roelofarendsveen, Valkenburg, Voorschoten, Warmond, Zoeterwoude, aan te tonen met een bewijs van uitschrijving.

  4. ziekte van de cursist langer dan 3 maanden, aan te tonen met een doktersverklaring.

  5. annulering door de cursist uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus.

In voornoemde gevallen c, d en e wordt € 50,00 aan administratiekosten in mindering gebracht op het te restitueren deel van het cursusgeld.

Restitutieverzoeken graag richten aan ARS, per mail naar cursussen@arsaemula.nl of per brief. Het bestuur beoordeelt de verzoeken tot restitutie in de eerste week van elke maand.

 1. diversen

  1. Bij ziekte van een docent wordt de docent zo mogelijk vervangen door een andere docent.

  2. ARS behoudt zich het recht voor om een cursus te wijzigen.

  3. Aan de inhoud van de cursusgids en de website kunnen geen rechten worden ontleend.

  4. De bij de cursussen vermelde data zijn onder voorbehoud.

 2. Uitsluiting aansprakelijkheid. ARS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan personen door ongeval of letsel noch voor diefstal of vernieling van achtergelaten of tentoongestelde werken en andere goederen van cursisten en/of bezoekers.

 3. Portretrecht. ARS laat zo nu en dan fotoreportages maken van cursussen en activiteiten. De foto’s kunnen gebruikt worden voor publiciteitsdoeleinden op de website, in de cursusgids, etc. Met het verzenden van het inschrijfformulier verklaart de cursist, of zijn of haar vertegenwoordiger, akkoord te gaan met de publicatie van dit materiaal. Wie bezwaar heeft tegen deze bepaling, kan schriftelijk bezwaar aantekenen bij het bestuur. ARS zal zich dan inspannen om publicatie van het materiaal te voorkomen.

 

Contact

Ars Aemula Naturae
Pieterskerkgracht 9 A, 2311SZ Leiden
Telefoon 071-5140784
Email cursussen@arsaemula.nl

KvK-nummer 40445957
BTW-nummer NL004643860B01

[1] Hazerswoude-Rijndijk, Hoogmade, Katwijk, Koudekerk aan den Rijn, Leiden, Leiderdorp, Nieuwe Wetering, Noordwijk (Zuid-Holland), Oegstgeest, Oud Ade, Oude Wetering, Rijnsburg, Rijpwetering, Roelofarendsveen, Valkenburg), Voorschoten, Warmond, Zoeterwoude