Eva de Visser

Het werk van Eva de Visser (1971) sluit aan op de traditie van de klassieke schilderkunst. Maar de vrijheid waarmee de inspiratiebronnen worden aangesproken is ontegenzeggelijk hedendaags. Bijvoorbeeld de werken, waarin figuren worden geabstraheerd van hun omgeving door de toepassing van bladgoud. Wezens uit de 21 eeuw –soms in poses uit de antieke oudheid– gefixeerd als in een icoon. Ook maakt zij werken waarin een lossere toets, een verfijnde streek en een zekere ruigheid samengaan. De kleuren zijn warm, maar meestal is er is ook een duisternis. Want wat van waarde is voor mensen, wordt altijd bedreigd door vergankelijkheid. Zo balanceert de kunst van Eva de Visser tussen eeuwigheid en moment. Eva studeerde in 1998 af aan de Kunstacademie St. Joost te Breda in de richting Schilderen. Zij geeft onder meer les op de Kunstacademie Haarlem/Leiden. Sinds 2009 ook bij Ars.

Email: eva@evadevisser.nl

Website: http://www.evadevisser.nl

no images were found