Clara van den Hout

In mijn werken concentreer ik me op wat er in de wereld om mij heen gebeurt. Er komt zoveel informatie binnen via kranten en tijdschriften, op t.v. en internet, via collega’s, reizen, maar ook in mijn directe leefwereld. Die chaos aan beelden probeer ik in mijn gedachten te ordenen, en daaruit ontstaat mijn werk. De mens staat hierin centraal.

Ik werk vanuit mijn gevoel, soms direct vanuit mijn geheugen, soms naar aanleiding van foto’s in de krant of herinneringen, die ik vertaal naar beeld. En soms zelfs vanuit het zomaar aan iets beginnen, zonder vooropgezet doel. Ik maak ook werk voor thema-tentoonstellingen, waarbij het thema de richting bepaalt, maar probeer toch altijd zo dicht mogelijk bij mezelf te blijven.

Als neven-activiteit geef ik schilderlessen in mijn eigen werkruimte aan kleine groepen volwassenen. Voorheen heb ik ook les gegeven aan kinderen en jongeren met problemen in het autistisch spectrum, maar dat liep af doordat het persoonsgebonden budget werd ingenomen. Ik vind het leuk om mijn kennis over te dragen.

Atelier: Beukenhof 255, 8212 EK Lelystad

Email: info@claravandenhout.com

Website: http://www.claravandenhout.com/