Lisa van der Heijden

In het werk van Lisa van der Heijden openen zich beeldruimtes waarin kleur- en diepteaccenten een complexe en productieve, maar nauwelijks te analyseren rol spelen. Het schilderen als unieke handeling enerzijds en de gelaagdheid van olieverf anderzijds is hierin essentieel. Ook de beweging binnen het doek is een opvallend kenmerk. Het resultaat is een uiterst ingetogen vorm van abstract expressionisme. Recent werk laat zien dat dit een basis vormt voor een ontwikkeling waarin de kwaststreek autonomer wordt en archetypische vormen zich kunnen manifesteren.

Atelier | Haagweg 4 | D11

Email: lisaheijden@casema.nl

Website: http://www.lisavanderheijden.com