Meerjarenbeleidsplan

Werkplan 2018-2019

Vereniging

Een werkgroep is bezig de betekenis van het Discours verder uit te werken zodat er meer momenten van uitwisseling zullen plaatsvinden door het jaar heen, gekoppeld aan thema’s en tentoonstellingen. Ook zullen mogelijkheden worden uitgewerkt dit concept te verbreden naar de cursisten (de Academie) en naar een breder publiek.

De galerie

Ook het komende seizoen organiseren we weer ongeveer 15 tentoonstellingen (leden-, groeps-, thema- en solotentoonstellingen). Daarbij hoort natuurlijk weer de tentoonstelling YoungstARS, waar naar verwachting ruim 250 eindexamenleerlingen van het vak beeldende vorming hun afstudeerwerk laten zien.

Gedurende de zomermaanden biedt ARS ruimte aan de deelnemers van de Artkitchen van Peen en Ui om hun werk in en om het gebouw te ontwikkelen en presenteren. Ook aan de Kunstroute 2018 zal ARS een bijdrage leveren.

Academie

  • In het seizoen 2018-2019 hebben we 40 cursussen op het programma staan. In ons vaste programma zoeken we naar nieuwe inspirerende thema’s en technieken waarbij creativiteit, vaardigheden en betaalbaarheid centraal staan.
  • Veel aandacht zullen we blijven schenken aan lessen voor scholieren in het voortgezet onderwijs. Onder andere verzorgen we de ‘Talentenklas’, speciaal voor leerlingen van het voortgezet onderwijs.
  • Relatief nieuw in ons aanbod zijn de zgn. verdiepingscursussen. Deze zijn bedoeld voor cursisten die een stap verder willen zetten, die stevige kritiek niet schuwen en een nieuwe stap willen zetten in hun creatieve ontwikkeling. In totaal bieden we 5 verdiepingscursussen aan gedurende het komende jaar.
  • Om de aspirant cursist kennis te laten maken met het aanbod van ARS organiseren we ook dit seizoen weer open dagen (april en augustus)

We verwachten met dit aanbod ongeveer 400 cursisten aan te trekken.

Beleid en pr

  • Een vernieuwd personeelsbeleid zal in het komende seizoen uitgevoerd gaan worden. Hiertoe wordt een kleine reorganisatie doorgevoerd.
  • We hopen stappen te zetten op weg naar de verwerving van het nieuwe gebouw.
  • De website wordt verlevendigd en toegankelijker gemaakt.
  • De Facebookpagina, Twitter, Instagram en Linkedin zullen meer en meer als medium worden gebruikt om nieuw publiek te bereiken.