Vereniging

Ars Aemula Naturae (“de kunst wedijvert met de natuur”) is een kunstenaarsvereniging met ongeveer 90 leden. De vereniging is opgericht in 1694 door Willem van Mieris en Carel de Moor als het ‘Leids schilder- en tekengenootschap’. Het doel was ‘beeldend kunstenaars de gelegenheid bieden zich verder te bekwamen in hun vak’ en ‘het verspreiden van kennis van beeldende kunst in Leiden en omgeving’. Beide doelen zijn nog steeds van toepassing.

De vereniging beheert een eigen galerie waarin jaarlijks minstens 12 tentoonstellingen van leden en niet-leden worden georganiseerd. Alle leden van ARS kunnen – onder voorwaarden en in overleg met de tentoonstellingscommissie – hun werk exposeren bij ARS. Daarnaast wordt er jaarlijks een tentoonstelling georganiseerd van leden en een tentoonstelling van nieuwe leden. Leden kunnen in overleg gebruik maken van de faciliteiten die ARS in huis heeft zoals het etslokaal en het boetseerlokaal met oven. Zij kunnen ook deelnemen aan wekelijkse sessies model- en portrettekenen. Voor de leden en/ of cursisten worden (al dan niet op verzoek) masterclasses en workshops georganiseerd en bijeenkomsten waarin leden eigen werk met elkaar bespreken.

De vereniging beheert ook een ‘academie’ waar jaarlijks ongeveer 450 mensen cursussen volgen. Het cursusprogramma is vooral gericht op amateurs maar ook professionele kunstenaars bekwamen zich bij ARS verder in hun vak. De academie organiseert jaarlijks verschillende open dagen waar werk van cursisten te zien is.