Eigen Collectie

De vereniging Ars Aemula Naturae is in het bezit van een eigen kunstcollectie bestaande uit hoofdzakelijk tekeningen. De collectie is ondergebracht in het Leidse Prentenkabinet.

eigen_collectieVanaf 1860 werd het mode in alle Hollandse steden om kunstbeschouwingen voor de gegoede burgerij te organiseren. Deze kunstbeschouwingen waren een middel om het kunstenaarsgenootschap onder de aandacht van de burgers te brengen en het leverde tevens inkomsten op omdat de burgers toegang moesten betalen. Kunsthandelaren en particulieren konden bij deze bijeenkomsten mappen verkopen gevuld met eigentijdse tekeningen en grafiek. Tijdens de bijeenkomst zaten de bezoekers aan een tafel en werden de tekeningen door gegeven. Later werden de tekeningen op lessenaars uitgestald omdat de tekeningen teveel te leiden hadden.
De belangrijkste handelaren die regelmatig mappen aanboden waren Buffa en zonen (Amsterdam), Goupil&Co (Den Haag) en J.F van Loenen (Rotterdam).

De laatste kunstbeschouwing vond plaats in 1886. Ars kocht in de periode 1860-1886 meestal losse tekeningen en in een enkel geval een complete map. Ars was niet in staat veel geld uit te trekken voor de aankoop van tekeningen gezien de beperkte financiële middelen waarover het genootschap beschikte. Daarom zijn er weinig topstukken in de collectie, op een enkele uitzondering na. In de collectie is een tekening van Josef Israëls, in 1861 van de kunstenaar gekocht voor 25 gulden.
De tekeningen zijn in goede staat omdat ze zelden ingelijst en tentoongesteld zijn.
Over het algemeen geeft de collectie een goed inzicht in hetgeen er gebeurde op tekengebied in het midden van de 19de eeuw.